Deservirea clădirilor și întreținerea tehnică. EuroClean-companie de cleaning(curațenie)№1 Moldova,Chișinau

Deservirea clădirilor și întreținerea tehnică.

 

Compania EuroClean oferă o gamă completă de servicii în sprijinul sistemelor de inginerie a tuturor bunurior imobiliare.Gama de servicii este individuală  pentru fiecare companie și se elaborează pe baza unei inspecții detaliate a tuturor sistemelor de inginerie, caracteristici ale echipamentelor instalate și a analizei cerințelor clientului.


Deservirea clădirilor și întreținerea tehnică a bunurilor mobiliare de către un singur executor permite reducerea costurilor proprietarului clădirilor și spațiilor în ceea ce privește serviciul imobil (comparațiv cu transferul unor servicii aparte la mai mulți subcontractanți) și permite simplificarea schemei de interacțiune сu furnizorul de servicii de administrare a proprietății.

 Deservirea sistemelor de inginerie ale clădirii poate fi împărțită în:

  • deservirea rețelelor electrice (alimentare electrică și de iluminare);
  • deservirea rețelelor de încălzire;
  • deservirea rețelelor de apă uzată (canalizare);
  • deservirea sistemului de ventilație și aerului condiționat;
  • deservirea sistemului de joasă tensiune;
  • deservirea ascensoarelor și a scărilor rulante;
  • serviciul de dispeceriat;